Maxmechanik s.r.o.

cz de

Vyrábíme

Maxmechanik icon

Technologie strojů

Maxmechanik icon

Montáž

Maxmechanik icon

Kontakt

Maxmechanik icon
Maxmechanik s.r.o. Maxmechanik s.r.o. Maxmechanik s.r.o.Politika společnosti


Vedení společnosti maxmechanik s.r.o., shrnulo následující zásady politiky společnosti:

Sázíme vše na to, abychom byli schopni splňovat všechny požadavky a očekávání.
Pro nás jsou požadavky a očekávání zákazníků v centru pozornosti. Tímto směrem důsledně a spolehlivě směřujeme všechny naše procesy. Držíme se zadání zákazníka. Dodací lhůty dodržujeme ve stanoveném termínu. Zavazujeme se neustále zlepšovat efektivnost řízení. Jsme dynamický český dodavatel se švýcarskou kvalitou.

Usilujeme o partnerskou spolupráci.
Naší prioritou nejsou jen krátkodobé úspěchy, ale i trvalý růst se stále stejnou nejvyšší kvalitou. Dáváme si za úkol přinášet zlepšovací návrhy, které poskytují zákazníkům co nejlepší řešení v dané situaci. Naši dodavatelé jsou pro nás velmi důležití a máme zájem o úzkou spolupráci s nimi. Každoročně navštěvujeme zákazníky a dodavatele k oboustranné podpoře naší spolupráce.

Požadovaná kvalita musí být za každých podmínek dodržena.
Usilujeme o to, aby požadavky našich zákazníků týkající se kvality byly dodrženy. Díky nejlepším technologiím a moderním strojům jsme schopni nabízet i vyjímečná řešení problémů našich zákazníků. Přesto se mohou vyskytnout chyby. Podporujeme na všech úrovních konstruktivní kulturu chyb k posílení kolektivního řešení problémů a obchodní kompetence našich zaměstnanců.

Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem.
Usilujeme o vlastní zodpovědnost a vzdělání našich zaměstnanců. Chceme, aby se naši zaměstnanci společně s námi podíleli na firemních rozhodnutích, čímž podporujeme podnikavé myšlení zaměstnanců. Jejich nasazení, vůle a um jsou rozhodující pro úspěch naší firmy.

Chráníme životní prostředí a dodržujeme zákony na jeho ochranu.
Při práci se zdroji se chováme zodpovědně tak, že je úsporně užíváme a řádně likvidujeme dle stanovených zákonů, nařízení a dalších jiných požadavků, kterým podléháme. Důsledně dbáme na ochranu a bezpečnost zdraví při práci. Zavazujeme se trvale zlepšovat systém managementu, trvale plnit požadavky příslušných právních předpisů a další požadavky. Vytváříme prostředí pro používání bezpečnějších technologií s minimem výskytu rizik. Snižujeme náklady vzniklé v důsledku úrazů, havárií a nehod prohlubováním povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.